Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Skip to content