Milicki Becik

Gminny Program „Milicka Duża Rodzina”

      Od 01 czerwca 2015 r. w gminie Milicz wszedł w życie Gminny Program „Milicka Duża Rodzina”. Program jest jednym z elementów polityki społecznej Gminy Milicz. Ma on na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w gminie klimatu sprzyjającego wychowywaniu i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców decydujących się na troje i więcej dzieci.

W programie uczestniczyć mogą duże rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie gminy Milicz, które posiadają Ogólnopolską Kartę Dużej rodziny wydaną przez Burmistrza Gminy Milicz.

Program wprowadzony został po by pomóc rodzinom wychowującym co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia przez najmłodsze dziecko 18 lat lub 25 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. A zatem odnosi się on tylko do rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, a nie do rodziców, którzy kiedykolwiek mieli troje i więcej dzieci.

Instrumentem służącym do realizacji celu Programu jest przyznawanie gminnej jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka w dużej rodzinie w wysokości 1000 zł.

Wniosek o wypłatę Milickiego Becika należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Skip to content