Kampania “Biała Wstążka”

Corocznie na terenie Gminy Milicz organizowana jest międzynarodowa Kampania BIAŁA WSTĄŻKA. Jest to kampania trochę inna z powodu pandemii Covid-19 skierowana na zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet. Jej charakterystycznym elementem jest noszenie przez mężczyzn „Białej Wstążki”. Trwa ona co roku od 25 listopada do 10 grudnia.

Idea Kampanii “Biała Wstążka”  zrodziła się w Kanadzie w 1991 r.  Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kampania została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji.    

Po co nosić  BIAŁĄ WSTĄŻKĘ?

Noszenie BIAŁEJ WSTĄŻKI ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

BIAŁA WSTĄŻKA pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.  

10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet (wg Jacksona Katza)

Traktuj przemoc ze względu na płeć jako kwestię dotyczącą mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie socjoekonomicznym oraz zobacz ich nie tylko jako potencjalnych sprawców, ale również jako tych, którzy mogą takim zdarzeniom przeciwdziałać.

 • W sytuacji, gdy brat, przyjaciel, kolega z klasy czy z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki – czy wobec jakiejkolwiek innej kobiety – nie odwracaj głowy. Jeśli nie czujesz się dobrze z taką sytuacją, spróbuj porozmawiać z nim. Nie pozostań obojętnym!
 • Miej odwagę do spoglądania w głąb siebie. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których to, co robisz lub mówisz, rani kogoś innego. Próbuj zrozumieć, w jaki sposób twoje zachowania mogą nieść ze sobą treści seksistowskie czy przemocowe. I pracuj nad tym, by je zmieniać.
 • Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta była ofiarą przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.
 • Jeśli kiedykolwiek teraz lub w przeszłości wykazywałeś zachowania przemocowe wobec kobiet, poszukaj profesjonalnej pomocy.
 • Bądź sojusznikiem wszystkich kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.
 • Rozpoznawaj i mów głośno o zachowaniach homofobicznych.
 • Uczęszczaj na zajęcia, oglądaj filmy, korzystaj z programów, czytaj artykuły dotyczące nierówności płciowej, różnorodnych sposobów traktowania tego, czym jest męskość i odkrywaj korzenie przemocy ze względu na płeć. Edukuj siebie i innych na temat sił społecznych, które oddziałują i podsycają
  konflikty pomiędzy mężczyznami a kobietami.

 • Występuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w dużej ilości czasopism, programów telewizyjnych czy w innych sytuacjach.
 • Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę na temat tego, jak „być męskim” w sposób, który nie będzie prowadził do zachowań przemocowych. Sam bądź takim przykładem.
Skip to content