Wnioski

 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
oświadczenie o urlopie wychowawczym
oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia
oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. ryczałtu

dodatek osłonowy:

wniosek dodatek osłonowy

dodatek gazowy – refundacja VAT

wniosek dodatek gazowy – refundacja VAT 2023
wniosek dodatek gazowy – refundacja VAT 2024

świadczenia opiekuńcze:

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
załączniki niezbędne do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne (3)
oświadczenia niezbędne do wniosku o ŚP i SZO (2)
zaświadczenie lekarskie – świadczenie pielęgnacyjne
wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania do PCPR

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne nowe zasady od 1 stycznia 2024

świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
załącznik do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji
oświadczenie gospodarstwo rolne FA
oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym FA

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka / Becik:

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu
oświadczenie becikowej

świadczenie rodzicielskie:

wniosek o świadczenie rodzicielskie
oświadczenie do świadczenia rodzicielskiego
podanie zgłoszenie zmiany do świadczenia rodzicielskiego

świadczenie “Za życiem”:

wniosek o świadczenie “Za życiem”
zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu
zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Milicki Becik:

wniosek o Milicki Becik

czyste powietrze:

wniosek czyste powietrze

dodatki mieszkaniowe:

wniosek o dodatek mieszkaniowy

stypendium szkolne:

wniosek o stypendium szkolne

Karta Dużej Rodziny

wniosek o przyznanie KDR lub duplikatu
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki szkoły lub szkoły wyższej
oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

dokumenty dodatkowe:

podanie zmiana konta
podanie
podanie o przekazanie dokumentacji do innej gminy w celu kontynuacji świadczenia rodzinnego/funduszu alimentacyjnego
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
podanie o przekazanie dokumentacji do innej gminy w celu kontynuacji 500 plus

oświadczenie o stanie majątkowym

koordynacja – praca za granicą:

oświadczenia koordynacja – praca za granicą
wniosek o przekazywanie zagranicznych świadczeń

utrata dochodu – COVID-19

zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie utraconym
oświadczenie o dochodzie utraconym z działalności
oświadczenie o dochodzie utraconym z zatrudnienia

zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia

zaświadczenie lekarskie – pomoc usługowa

 

 

Skip to content