Chatka Puchatka

Świetlica Środowiskowa Chatka Puchatka, działająca przy milickim Ośrodku Pomocy Społecznej jest miejscem, w którym najmłodsi zawsze znajdą pomoc, zainteresowanie i bogatą ofertę zajęć prowadzonych przez wychowawców. Codziennie podopieczni świetlicy biorą udział w różnorodnych, aktywnych formach spędzania czasu- są to zajęcia plastyczne, muzyczne i taneczne, a także najbardziej przez nich lubiane, czyli kulinarne, podczas których mogą nauczyć się lub doskonalić umiejętności sporządzania prostych potraw i pieczenia ciast. W roku szkolnym kadra wychowawców zawsze wspiera działalność szkoły, pomagając w nauce i odrabianiu lekcji. Ponadto w Chatce codziennie prowadzone są przez terapeutę zajęcia terapii zajęciowej, której nadrzędnym zadaniem jest szeroko rozumiane usprawnianie- psychiczne, fizyczne i społeczne. W jej ramach realizowane są zajęcia arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii , socjoterapii, ergoterapii oraz wiele innych, które przyczyniają się do nabycia i doskonalenia umiejętności podopiecznych. Duży nacisk położony został na zajęcia profilaktyczne, dotyczące zdrowego trybu życia i odżywiania się, dbałość o kondycję fizyczną dzieci, organizując wiele zajęć sportowych. Oferta zawsze dostosowana jest do pory roku i kalendarzowych świąt, przejawiając się organizacją spotkań wielkanocnych i wigilijnych, a także zabaw andrzejkowych, karnawałowych, walentynkowych, itp. Podczas ferii zimowych i wakacji prowadzone są różnorodne zajęcia, stanowiące dobrą alternatywę dla dzieci pozostających podczas czasu wolnego od nauki szkolnej w domach.

          W Świetlicy organizowane są także spotkania z ciekawymi gośćmi (pogadanki na temat zdrowia, bezpieczeństwa, itp.), podczas których podopieczni Świetlicy zdobywają szeroką wiedzę. W 2019 roku nawiązana została współpraca z milickim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którego prezes Katarzyna Hirszfeld- Odrowska zgodziła się poprowadzić cykl zajęć. Ta akcja edukacyjna ma na celu uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby bezdomnych i potrzebujących zwierząt i zwiększyć ich aktywność społeczną. Organizowane są również różnorodne akcje zbiórek, z których pozyskane środki zostają przeznaczone na wsparcie działalności Towarzystwa.

           Ponadto pozyskiwane są środki finansowe (m.in. z funduszy unijnych, Urzędu Marszałkowskiego oraz sponsorów), dzięki którym organizowane są duże, pełne atrakcji imprezy plenerowe na terenie parku przy Świetlicy, np. Dzień Dziecka, Pikniki Rodzinne, czy imprezy na pożegnanie lata.

           Świetlica jest czynna w dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00, a w dni wolne od nauki szkolnej, czyli ferie i wakacje w godzinach od 8:00 do 16:00.

Skip to content