Psycholog

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu oferuje specjalistyczne poradnictwo psychologiczne w ramach którego jest możliwość skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji psychologicznych zorganizowanych dla osób potrzebujących pomocy. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Ośrodka i  telefonicznie uzgodnić spotkanie z psychologiem. 

Psycholog – mgr Piotr Poranek przyjmuje w każdy wtorek od godz. 10.00. 

Czemu służą spotkania z psychologiem?

Poradnictwo psychologiczne to jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie specyfiki doświadczanych przez nas trudności i znalezienie rozwiązania zgłaszanego problemu.

Jak wygląda praca psychologa?

Praca psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dość specyficzna, ponieważ psycholog aby pomóc w kryzysie, nie odbywa spotkań wyłącznie w gabinecie, ale gdy zachodzi taka potrzeba – u klienta w domu. Pracuje się wówczas w domu, z rodziną, aby pomóc w przezwyciężaniu doświadczanych przez nich trudności (interwencja kryzysowa).

Nie byłoby to możliwe bez współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny, gdyż ludzie w potrzebie, w obawie przed stygmatyzacją czy skonfrontowaniem się z bezradnością w obliczu napotkanych trudności – z różnych przyczyn, nie skorzystaliby z pomocy psychologa.

Dodatkowo psycholog wspomaga pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów w lepszym zrozumieniu problemów i ustaleniu planu pracy z klientem.

Do zadań psychologa należy także realizacja grupowych form pomocy psychologicznej o charakterze psychoedukacyjnym czy wspierająco – aktywizujących grup wsparcia. 

Kto może skorzystać z pomocy psychologa?

Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej udziela pomocy psychologicznej mieszkańcom Gminy Milicz znajdującym w trudnej sytuacji psychologicznej, finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, społecznej i/lub zawodowej. Zgłoś się do OPS, jeśli:

 • chciałbyś lepiej poznać i zrozumieć samego siebie
 • czujesz się zmęczony życiem, a codzienne obowiązki przytłaczają Cię
 • nie radzisz sobie w domu, w pracy
 • brak Ci wsparcia rodziny w obliczu tragedii
 • przeżyłeś śmierć bliskiej osoby
 • masz myśli samobójcze lub doświadczasz tego typu gróźb od któregoś członka rodziny
 • jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko i nie widzisz szansy uzyskania zatrudnienia lub mieszkania
 • doświadczasz przemocy
 • jesteś osobą uzależnioną, bądź współuzależnioną
 • czujesz się odrzucony, ze względu na orientację seksualną bądź chorobę psychiczną
 • jesteś zagrożony utratą praw do opieki nad dziećmi z powodu niskich kompetencji, jednak posiadacie silną więź emocjonalną w rodzinie i chcecie pracować
 • jeśli Twoi rodzice mają negatywne postawy rodzicielskie
 • czujesz, że nie rozumiesz swoich emocji, reakcji i zachowań

Skip to content