Pomoc prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu, informuje o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej w Punkcie Konsultacyjnym. tut. Ośrodka. 

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

  • prawa pracy,
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa administracyjnego,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
  • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać :
Z porad prawnych może skorzystać każdy mieszkaniec gminy Milicz, którego sytuacja życiowa nie pozwala  na odpłatną pomoc prawną.

Szczegółowe informacje i zapisy:
p. Krzysztof Kural, tel 71 38 04 392 (w godz. 8.00 – 15.30).

Skip to content