Karta Seniora

Ideą Programu Karta Seniora Ziemi Milickiej jest stworzenie lokalnego Programu, dzięki któremu seniorzy zamieszkujący obszar powiatu milickiego będą mogli liczyć na ulgi, rabaty, preferencje oferowane przez gminne instytucje i podmioty prywatne (przedsiębiorców).

W celu współdziałania w zakresie wdrożenia Programu na terenie swoich samorządów i wspólnego promowania działań: Gminy Milicz, Cieszków, Krośnice oraz Powiat Milicki zamierzają podpisać Porozumienie przyjmując wspólnie Regulamin Karty Seniora Ziemi Milickiej.

Powiat Milicki zobowiązuje się do promowania poszczególnych etapów jego realizacji oraz pomocy w pozyskiwaniu Partnerów Programu.

Wydawaniem Kart Seniora Ziemi Milickiej zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu.

Jak zdobyć Kartę Seniora?

Wniosek o wydanie Karty Seniora składają mieszkańcy Gminy Milicz, którzy ukończyli 60 rok życia. Warunkiem złożenia wniosku jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wnioski można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu,  lub pobrać na stronie pobierz wniosek.

Staramy się w czasie pandemii umożliwić seniorom jak najdogodniejsze złożenie wniosku w celu otrzymania karty.  

 

Wnioski można składać mailowo na adres:  ops@opsmilicz.com.pl, lub  kartaseniora@milicz.pl

  i  telefonicznie na numer Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu : 71 38 41 349.

 

Partnerzy Programu:

Korzyści dla Partnerów Programu

Przystąpienie do Programu Karta Seniora Ziemi Milickiej jako Partner oferujący zniżki, bonifikaty czy preferencje dla milickich seniorów gwarantuje wiele korzyści, m.in.:

  • szansa na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost zainteresowania ofertą firmy,
  • umieszczenie informacji o instytucji/firmie w Katalogu Ulg i Zniżek na stronie internetowej: milicz.pl oraz na stronie pozostałych samorządów,
  • promocja logo firmy/ instytucji/ przedsiębiorcy,
  • współkreowanie pozytywnego wizerunku prospołecznego,
  • prestiż i możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami,
  • możliwość posługiwania się znakiem: Tu honorujemy Kartę Seniora Ziemi Milickiej

Nasi Partnerzy oraz Katalog ulg

 pobierz   →   Rejestr-Partnerów-Kart-Seniora-Ziemi-Milickiej

Posłuchaj: Karta seniora Ziemi Milickiej w esce

Skip to content