O Ośrodku

„Tworzymy przyjazną i otwartą instytucję, która działając w partnerstwie z innymi instytucjami  i organizacjami, oraz kierując się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu, świadczy pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy Milicz, dążąc do poprawy jakości ich życia.”

Naszą misją jest: profesjonalna porada, wsparcie, pomoc

 

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje o podejmowanych przez Nas działaniach, aktualnych wydarzeniach z obszaru polityki społecznej, formach pomocy i warunkach ich przyznawania. Ponadto nasza strona ułatwi Państwu dotarcie do naszej siedziby oraz innych służb, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc Ośrodka nie ogranicza się do świadczeń pieniężnych. Oferta Ośrodka zapewnia potrzebującym mieszkańcom Gminy kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, psychologa i prawnika. Efektywność udzielanej pomocy opiera się na szerokiej gamie wsparcia niepieniężnego (obejmującego m.in. rożne rodzaje usług, poradnictwo i konsultacje indywidualne).

Szeroki katalog świadczeń ma na celu zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo- wychowawcze,  osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym i  długotrwale chorym.

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i profesjonalizm kadry dla zagwarantowania wysokiego poziomu udzielanego przez nas wsparcia, pomocy i poradnictwa. W swojej działalności wykorzystujemy skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne narzędzia i strategie w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Skip to content