Kontakt


Kierownictwo OPS
Dyrektor Marta Markowska
z-ca Dyrektora Monika Miziniak
Dział Administracyjny
Nr Telefonu Imię i nazwisko
71 38 04 369 Iwona  Bergander-Czerwińska
71 38 41 349 Kamila Grzegorska
71 38 41 349 Kacper  Łaskarzewski
Asystenci Rodziny
71 38 41 349 Celina Waszkowiak
71 38 41 349 Sławomira Fedorowicz
Świetlica Chatka Puchatka
Nr telefonu Imię i nazwisko
71 38 30 896 Tomek Mosiak
71 38 30 896 Agnieszka Musiał
71 38 30 896 Maja Rojewska
71 38 30 896 Zbigniew Leszczyszyn
Dział Świadczeń Rodzinnych
Nr pok. Nr telefonu Imię i nazwisko Zakres
7 71 38 04 354 Sandra Szcześniak Fundusz alimentacyjny
7 71 38 04 354 Monika Kida Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
10 71 38 04 350 Agata Ogrodnik Punkt przyjęć, Świadczenia opiekuńcze Karta Dużej Rodziny
10 71 38 04 350 Mariusz Sternal Punkt przyjęć, Świadczenia opiekuńcze Karta Dużej Rodziny
14 71 38 04 366 Magdalena Szymanowska Koordynacja systemów, Świadczenia rodzinne
7 71 38 04 354 Beata Czech Koordynacja systemów, Świadczenia rodzinne
14 71 38 04 366 Monika Grabka Świadczenia rodzinne
 Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 
1 71 38 04 353 Lidia Szczepaniak Pracownik Socjalny
1 71 38 04 353 Elżbieta Dudzińska Pracownik Socjalny
3 71 38 04 371 Marzena Bartnik Pracownik Socjalny
6 71 38 04 352 Izabella Tarka Pracownik Socjalny
6 71 38 04 352 Aneta Antkowiak Pracownik Socjalny
6 71 38 04 352 Ania Liśkiewicz Pracownik Socjalny
7 71 38 04 392 Krzysztof Kural Pracownik Socjalny, Przeciwdziałanie Przemocy
8 71 38 04 338 Irena Radna Pracownik Socjalny
8 71 38 04 338 Stanisława Raszka Pracownik Socjalny
11 71 38 04 389 Jakub Rozmus Inspektor, Karta Seniora

 

Skip to content