Wspieraj Seniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W związku z  ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu realizuje program „Wspieraj seniora”. Wspólne działania polegają na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Pomoc udzielana jest osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

 

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

– Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.
– Razem pokonamy koronawirusa!

Skip to content