Wolontariat

Głównym celem wolontariatu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, izolacji i samotności osób starszych poprzez zaangażowanie ludzi dobrej woli do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy na ich rzecz. Wolontariat może być odpowiedzią na potrzeby podopiecznych – obecności drugiego człowieka, wsparcia w drobnych czynnościach dnia codziennego. Może być sposobem na życie dla osób poszukujących dla siebie miejsca i nowych zadań, które chcą czuć się potrzebne.

Kim jest wolontariusz?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

Kto może być wolontariuszem?

  • Osoba pełnoletnia może podjąć się wykonywania świadczeń jako wolontariusz samodzielnie podejmując taką decyzję.
  • W przypadku osób niepełnoletnich do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców (tzw. przedstawiciela ustawowego).
  • Wolontariuszami mogą być także osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku).

Kilka powodów dla których warto zostać wolontariuszem w OPS

•    Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego.
•    Zdobędziesz doświadczenie zawodowe, które wzbogaci twoje CV
•    Jeśli do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której będziesz pracować.
•    Wolontariat może być sposobem na odkrycie takich cech jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, altruizm, empatia itp.

 

Skip to content