Wnioski 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/ 2022

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2021 r. ruszył elektroniczny nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022 (za pomocą platformy ePUAP, portalu Emp@tia, PUE ZUS, a także przez kanał bankowości internetowej większości banków).

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać także osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu lub listownie pocztą.

Aktualnie świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31 maja 2021 r.

Złożenie wniosku w terminie do 30 kwietnia 2021 r. (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (otrzymanie świadczenia na nowy okres zasiłkowy w miesiącu czerwcu).

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej.

Skip to content