Terminy składania wniosków 500+

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus)  można złożyć:

  • od 1 lutego 2021 r. –  drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – dodatkowo w formie papierowej.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN WYPŁATY
do 30 kwietnia do 30 czerwca
od 1 maja do 31 maja do 31 lipca
od 1 czerwca do 30 czerwca do 31 sierpnia
od 1 lipca do 31 lipca do 30 września
od 1 sierpnia do 31 sierpnia do 31 października

Skip to content