Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN WYPŁATY
do 31 sierpnia do 31 października
od 1 września do 30 września do 30 listopada
od 1 października do 31 października do 31 grudnia 
od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia
od 1 grudnia do 31 stycznia do ostatniego dnia lutego

Skip to content