Świadczenia wychowawcze 500+ od 1 lipca 2020 r.

Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do ukończenia 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

Jak złożyć wniosek o świadczenia wychowawczego 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lipca 2020 r. elektronicznie.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych  Urzędu Miejskiego w Miliczu  lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2020 roku będą miały wypłacone świadczenia z wyrównaniem za ten okres. Natomiast dla wniosków złożonych po 30 września 2020 roku świadczenia zostaną wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Najważniejsze zmiany:

  • świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życie bez względu na kryterium dochodowe,
  • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów
    od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,
  • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,
  • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Skip to content