500 plus w 2021 r.

Od 2021 r. ma obowiązuje nowy okres świadczeniowy dla świadczenia 500 plus.
Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. 

Kto i gdzie może złożyć wniosek?:
Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej.

Jeżeli zamieszkujesz na terenie naszej Gminy, wniosek składa się w dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu.

W przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej wniosek składa on w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

500 + bez wyrównania:
W 2021 r. świadczenie „500 plus” przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jak złożyć wniosek przez internet?
Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić przez:

  • bankowość elektroniczną
  • platformę Emp@tia 
  • PUE ZUS

Banki, które przyjmują wnioski o 500 plus:

Skip to content