Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Wartość dofinansowania programu:

 • 97 920,00 zł

Całkowity koszt realizacji programu:

 • 97 920,00 zł

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2022 adresowany jest;

 • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),
 • usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2022. 
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu ul. Trzebnicka 2A od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka

Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie 71 38 41 349.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

Pliki do pobrania:

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Skip to content